Liên hệ

Sứ Mệnh

SỨ MỆNH 

1. Với khách hàng:

"Mang lại sản phẩm chất lượng, mẫu mã đa dạng, giá cả tốt nhất đến khách hàng."

2. Với nhân sự:

"Mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân sự gắn bó và cống hiến lâu dài tại FM."

3. Với cộng đồng:

"Để góp phần phát triển và hỗ trợ cộng đồng, chúng tôi chủ động tạo ra, đồng thời mong muốn được tham gia và đóng góp cho những chương trình hướng đến cộng đồng và xã hội."